Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. CePe Limousines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van CePe Limousines komen. CePe Limousines heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door CePe Limousines gecontroleerd of goedgekeurd. CePe Limousines aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

CePe Limousines 2013.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van CePe Limousines worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.